Accessibility Tools

Tento kľúčový dokument je výsledkom rozsiahlych konzultácií a rokovaní s členmi a partnermi EUA počas šesťmesačného obdobia v roku 2020. Presadzuje víziu odolných a efektívnych univerzít slúžiacich európskym spoločnostiam smerom k lepšej budúcnosti.

Vízia EUA podporí rozvoj Európskeho vzdelávacieho priestoru a Európskeho výskumného priestoru a poskytne užitočné usmernenie univerzitám, ktoré chcú upraviť svoje inštitucionálne stratégie v kontexte európskeho vysokoškolského vzdelávania v rýchlo sa meniacom svete.

Zameriava sa najmä na udržateľnosť, dôležitosť otvorenia sa, úlohu univerzitných poslaní a na spôsob, ako túto víziu premeniť na skutočnosť.

Preklad zabezpečila Slovenská rektorská konferencia.

 

This translation from English to Slovakian was done by EUA member Slovak Rectors' Conference

(SK) Univerzity bez múrov - vízia do roku 2030

More related content

Follow EUA